Strokeinfó Alapítvány

Alapítványi szabályozás

1.)Az Országgyűlés által 2011. december 5-én megszavazott civil törvény 2012. január 1-jétől már hatályos. A civilszervezetek működésére leginkább hatással lévő új jogszabályok az alábbiak:

2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

2011. évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

2.)Önkénteseknek adható juttatások

3.)Önkéntesség

Vissza