Strokeinfó Alapítvány

Közhasznúsági jelentés 2012.

1)                A költségvetési támogatás felhasználása

Költségvetési támogatást nem kapott az alapítvány.

 

2)        Pályázati úton elnyert támogatás

Pályázati úton elnyert támogatás nem volt.

 

3)        NAV által kiutalt 1% összege

Az alapítvány 1 % fogadására még nem volt jogosult.

4)         A vagyon felhasználása

Pénzeszközök:

 • pénztár :            72.399, –  Ft
 • bankszámla:        8.186,13Ft

 

5)          A cél szerinti juttatások

A támogatások és bevételek a cél szerinti tevékenységekre kerültek felhasználásra.

Költségek:

 • Irodaszer:                                867.-Ft
 • Könyvek:                              1.680.-Ft
 • Weboldal építés költségei: 53.340.-Ft
 • Posta, illeték, nyomtatás:     3.139.-Ft
 • Aláírás minta:                       2.540.-Ft
 • Bankköltség:                         6.386.-Ft

Összesen:                          67.952.-Ft

 • Bér, megbízások, járulékok nem voltak.

 

Bevételek:

Adományok:                                   70.000.-Ft

Kamatbevételek:                                 131.-Ft

Egyéb bevételek:                                369.-Ft

Összesen:                                      70.500.-Ft

 

6)    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami

pénzalaptól, a helyi önkormányzattól nem kaptunk támogatást.

 

7)    A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott

juttatás nem volt.

8)   A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

Intézményünk a 2011-es évben kezdte meg közhasznú működését, az eltelt időszakban aktív tevékenységet folytatott az Alapítvány tevékenységének minél szélesebb körben való megismerése érdekében, valamint a széleskörű tájékoztatás megvalósítása érdekében.

Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel tervezi megvalósítani:

–         egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

–         ismeretterjesztési, nevelési, oktatási és képességfejlesztési tevékenység az egészségmegőrzés területén,

–         hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

–         oktatási segédanyagok kiadása, tájékoztatási tevékenység,

–         információs adatbázis kialakítása az alapítvány honlapján, a betegségben érintettek valamint hozzátartozóik számára

Az Alapítvány a célok elérése érdekében hatékony ismeretterjesztési tevékenységet végez.

 • E tevékenységének megfelelően 2012-ben az összes kiadás 78,5 %-át a honlap-építés költségei tették ki, a munka legnagyobb részét május elejétől augusztus végéig végeztük.

A Kuratórium tagjainak és a 10 önkéntes

 • Ableda László
 • Bánhegyi Zsuzsanna
 • Koczák János
 • Koczák Eszter
 • Mirk György
 • Németh Kálmán
 • Ölveczky Anna
 • Pongrácz Mária
 • Török Tamás
 • Weisz Péter

munkájának köszönhetően, a honlap ma már többeknek ad jól használható információkat, kezdve a betegség leírásától, tudományos –ismeretterjesztő tanulmányokon át a rehabilitációs lehetőségekig.

Honlapunk elérhetősége: www.strokeinfo.hu

Annak érdekében, hogy a megfelelő információk eljussanak az érintettekhez, a média segítségét is igénybe vettük.

 • Az Alapítvány tevékenységével kapcsolatban több újságcikk jelent meg, ezek a következők:
  • ’A Stroke egy túlélő szemével’ – írásunk megjelent a dunakeszi, a székesfehérvári, a várpalotai és a veszprémi hírekben. A cikket Sarkadi Gabriella, a kuratórium elnöke írta, mint a szervezet stroke túlélő tagja az alapítvány céljairól.
  • ’Negyed évszázada a kertvárosi betegek szolgálatában’ – a cikk megjelent a XVI. Kerületi Önkormányzat lapjában, Dr. Berezvai Sándor kuratórium tag munkájáról.

A cikkek megtekinthetők az alapítvány honlapján.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik társadalmi és civil szervezetekkel és minden olyan intézménnyel és személlyel, aki támogatóan közreműködik a célok megvalósításáért.

 • 2012-ben az alábbi intézményekkel vettük fel a kapcsolatot:
 • Január – Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Civil Kapcsolatok

Civil Kerekasztalon való részvétel: célja, hogy a kerületben működő civil szervezeteket összefogja, a szervezetek között szorosabb kapcsolat, „mindennapi” párbeszéd alakuljon ki, megismerjék egymás tevékenységét, segítsék egymás működését, közös programokat, akciókat dolgozzanak ki a lakosok és a helyi társadalom más szereplői számára – minden hónap első keddjén.

Civil napon való részvétel: a XIII. kerületi Önkormányzat 14. alkalommal rendezte meg 2012. január 28-án az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban a kerületben tevékenykedő civil szervezetek bemutatkozó napját.

 • Szeptember – Budapest XX. Kerületi Önkormányzat Civil Kapcsolatok

Közösségépítés terve: az alapítvány komplex tervet dolgozott ki és tárt a kerületi önkormányzati vezetők elé, mint közösségi kezdeményezés:

1) adománybolt – az otthon feleslegessé vált holmikat jótékony célra ajánlja fel.

2) csere-bere – az otthon feleslegessé vált ruha, cipő, játék, használati-, díszítő-, háztartási eszközök gyűjtőpontja. „Ki mennyit hozott, annyit vihet” rendszeren alapul, a pénz teljes kizárásával.

3) közösségi kert – a környékbeli lakók, akik nem jutnak önálló beültetendő földterülethez, egy közösen gondozandó, haszonnövényekkel beültethető, kis kertrészt kapnának, amit önként rendben tartana a közösség.

4) repair café – Hollandiából indult útra, és egyre terjed a Repair Café közösségi mozgalom, amely lényege, hogy önkéntes szakemberek segítenek elromlott eszközeink megjavításában.

Az önkormányzat részéről a mai napig nem érkezett viszont megkeresés.

 • November  – OORI – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Hemiplégia Osztály, Budakeszi

Együttműködés és párbeszéd elindulása a rehabilitáció segítésével kapcsolatban.

 • November – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

Pázmány Szalon –elnevezésű rendezvénysorozat keretei között a 2012. november 21-én megtartott Jótékonysági Koncert és Árverés a Mozgássérült Hallgatókért című rendezvényen az Alapítvány támogatóként vett részt.

 • November – 2012. november 23.-án került megrendezésre a Betegoktatók Harmadik Országos Versenye.

A verseny célja: a betegekkel történő kommunikáció fontosságának bemutatása.

A 16-os döntőbe jutott versenyzők a szakmai zsűri első, második és harmadik helyezése mellett a közönség-zsűri díjában is részesültek.

Sarkadi Gabriella, kuratóriumi elnök, az alapítvány képviseletében a közönségzsűri tagja volt.

 • December – DNG- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Budapest XX. Serény u. 1.

„Új erőforrást jelenthet a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe, miközben a közösségi szolgálat nem veszélyeztetheti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a szervezet munkatársainak szakértelmét. Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program minden fázisában és elemében − a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt. Kiemelt feladat a fogadó intézmények számára, hogy meghatározzák a közösségi szolgálat célját, illetve az intézmény programjába való integrálhatóságát. Különösen szem előtt kell tartani a program pedagógiai céljait, és azt, hogy a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – közvetlen kapcsolat jöjjön létre.”

A konkrét program, mely 2013 májusától indult el, német nyelvű, egészséges életmóddal kapcsolatos cikkek fordítására, ismeretterjesztő előadások tartására irányul.

Az Alapítvány nagyon fontosnak tartja, hogy már iskolás korban kialakuljon az egészségtudatos magatartás, mely olyan szemlélet és életvitel, amelynek során a fiatal:

 • döntéseiben fontosnak tartja és érvényesíti egészség-szempontjait saját maga és –szűkebb és tágabb– környezete érdekében,
 • szokásainak tudatos kontrollálásával (pl.: helyes táplálkozás, testmozgás, szexuális szokások, egészségkárosító magatartások, káros szenvedélyek kerülése, stb.) tevékenyen részt vesz egészségénekének fejlesztésében,
 • elsajátítja a laikus segítség és önsegítés képességeit,
 • az egészségügyi ellátással és az ellátórendszerrel kapcsolatban kialakítja és alkalmazza a tájékozott fogyasztói magatartást.
 • December – Nemzeti Stroke Liga

2012. december 28-án tartották meg az évzáró és évértékelő közgyűlésüket az OORI aulájában.

A liga tagságából 51 fő vett részt az ülésen.

A közgyűlés fő témáinak egyike volt ’a személyi változások a Liga vezetőségben’: Dr. Rajnai Vilmos és Fülöp Erika  lemondott a vezetőségi tagságról, helyettük Dr. Majoros Angéla neurológus szakorvos és Sarkadi Gabriella a Strokeinfó Alapítvány képviselője foglal helyet a Liga vezetőségben. A személyi változásokat a Liga tagsága egyhangúlag elfogadta.

 • Danube Stories (Duna-történetek)

Nemzetközi Projekt (Tempus Közalapítvány, Grundtvig Programja -2011. Augusztus -2013. Július)

Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központtal, mint fő szervezővel, a Gemini Tanulókörrel, az Angyalföldi Nagycsaládosok Egyesületével és az Angyalföldi Szociális Szövetkezettel közösen.

Sikeres pályázat eredményeként elindult a Grundtvig Tanulási Partnerkapcsolatok Danube Stories projekt célja, hogy elősegítse a az európai Duna menti városok idősebb korú polgárainak kulturális közeledését, amit a múlt közös feldolgozásának és megvitatásának eszközével, egymás településeinek meglátogatásával, nevezetességeinek megismerésével érnek el. Közös stratégia kidolgozásával elhelyezzék az aktív időskor szerepét az európai gondolkodásban és cselekvésben, a generációk közötti együttműködés formáit meghatározzák. A projekt lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy fejlesszék ismereteiket az idegen nyelvtanulás és az online kommunikáció területén is.

A projekt civil szervezetek tagjaira épül, akik a megszerzett ismereteket saját környezetük számára továbbadják.

Az Alapítvány célja a programmal egyrészt a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, másrészt az élethosszig tartó tanulás „átültetése” a megváltozott munkaképességű emberek életébe.

Az év első találkozója 2012. július 7-11 között a németországi Ulmban, egy európai konferencia keretében került megrendezésre.

A konferencia célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az időskorúak tudása és tapasztalata általában kiaknázatlan marad a társadalmakban. Apropóját pedig az adta, hogy a 2012-es év az aktív időskor és a generációk közötti segítőkészség európai éve.

Az év második találkozója október 25-29 között a horvátországi Vukovárban volt.

A konferencia elsősorban Horvátországról szólt, annak helyzetéről Európában, illetve Vukovár történelméről, kultúrájáról.

A harmadik találkozó Magyarországon, a XIII. kerületben volt, november 28. – december 1. között.

Témája a budapesti városnézésen túl, a népfőiskolák bemutatása volt, különös tekintettel a magyar nyelvtanulásban betöltött szerepére; illetve egy nap a Budapesten és környékén működő közösségi kertekről szólt.

A Projekt lezárására, 2013 májusában a bulgáriai Russéban került sor.

Budapest, 2013. május 15.

Sarkadi Gabriella

az alapítvány képviselője