Strokeinfó Alapítvány

Közhasznúsági jelentés Strokeinfó Alapítvány 2011.

A Strokeinfó Alapítvány 2011. 06. 29-én alakult, a bíróság nyilvántartásba vette, mint közhasznú alapítványt: 2011. 07. 21-én.

Az alapítvány célja: egészségtudatos életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztés, nevelés, oktatás, mentálhigiénés ismeretterjesztés, nevelés, oktatás és képességfejlesztés; egészségkárosodottak segítése, támogatása, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, tanfolyamok szervezése; meditációs technikák gyakorlása, az önismerethez való segítségnyújtás; természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység.

Alakuló kuratóriumi ülésünkön a bemutatkozások után, megbeszéltük a stratégiai feladatainkat, központi értékünket, küldetésünket, jövőképünket, az önkéntes hálózat kialakításának tervét, a pályázati lehetőségeket, illetve az elkövetkezendő év feladatait.

Az érdekeltek listája:

 • a célcsoport – támogatottak – gyógyulók (túlélők) és egészségtudatos emberek (Az egészségtudatos magatartás olyan szemlélet és életvitel, amelynek során az egyén:
   1. döntéseiben fontosnak tartja és érvényesíti egészség szempontjait saját maga és –szűkebb és tágabb– környezete érdekében,
   2. akar is változtatni,
   3. szokásainak tudatos kontrollálásával (pl.: helyes táplálkozás, testmozgás, szexuális szokások, egészségkárosító magatartások, káros szenvedélyek kerülése, stb.) tevékenyen részt vesz egészségénekének fejlesztésében,
   4. elsajátítja a laikus segítség és önsegítés képességeit,
   5. az egészségügyi ellátással és az ellátórendszerrel kapcsolatban kialakítja és alkalmazza a tájékozott fogyasztói magatartást: betegségének természete, lehetséges kimeneteinek ismerete, az ellátórendszerrel és igénybevételi lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek, a betegjogok ismerete, egészségügyi fogyasztóvédelmi ismeretek.
 • a gyógyulók családtagjai, érintett családtagok,
 • az alapítvány által fizetett alkalmazottak,
 • a vezető tisztségviselők,
 • a támogatók,
 • az önkéntesek,
 • az együttműködő szakmai (pl: kórházak) és civil szervezetek,
 • az állami és önkormányzati szervezetek szakosztályai,
 • az orvosok.

Az idei évben főként marketing kiadásaink voltak, honlap- és munka-tervek előkészítése zajlott. Személyi jellegű kifizetés nem történt.