Statisztikai számjel: 18222205 8559 569 01    
Szervezet megnevezése: Strokeinfó Alapítány
Szervezet címe: 1201 Budapest, Klapka utca 36.
STROKEINFÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV
Adatok eFt-ban
Sor számA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) helyesbítéseiTárgyév
abcde
1.A. Befektetett eszközök (2-5. SOROK)0
2.I. IMMATERIÁLIS JAVAK0
3.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK0
4.III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK0
5.IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE0
6.Forgóeszközök (7-10. sorok)78
7.I. KÉSZLETEK0
8.II. KÖVETELÉSEK
9.III. ÉRTÉKPAPÍROK0
10.IV. PÉNZESZKÖZÖK78
11.C. Aktív idõbeli elhatárolások0
12.ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (1+6+11. SOR)78
13.D. Saját tõke (14-19 sorok)78
14.I. INDULÓ TÕKE/JEGYZETT TÕKE300
15.II. TÕKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY-222
16.III. LEKÖTÖTT TARTALÉK0
17.IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK0
18.V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÕL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÕL)0
19.VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÕL0
20.E. Céltartalékok0
21.F. Kötelezettségek (22-23. sorok)0
22.I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK0
23.II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK0
24.G. Passzív idõbeli elhatárolások0
25.FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sor)78
Keltezés: Budapest, 2012.05.31.
Statisztikai számjel:18222205 8559 569 01    
Szervezet megnevezése: Strokeinfó Alapítány
Szervezet címe: 1201 Budapest, Klapka utca 36.
STROKEINFÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Adatok eFt-ban
Sor számA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ évek módosításaTárgyév
abcde
1.A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)
2.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
3.a.) alapítótól300
4.b.) központi költségvetésbõl
5.c.) helyi önkormányzattól
6.d.) társadalombiztosítótól
7.e.) egyéb, ebbõl 1% 4152
8.2. Pályázati úton elnyert támogatás
9.3. Közhasznú tevékenységbõl származõ bevétel
10.4. Tagdíjból származó bevétel
11.Egyéb bevétel
12.B. Vállalkozási tevékenység bevétele
13.C. Összes bevétel (A+B)300
14.D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)222
15.1. Anyagjellegû ráfordítások222
16.2. Személyi jellegû ráfordítások
17.3. Értékcsökkenési leírás
18.4. Egyéb ráfordítások
19.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
20.6. Rendkívüli ráfordítások
21.E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)
22.1. Anyagjellegû ráfordítások
23.2. Személyi jellegû ráfordítások
24.3. Értékcsökkenési leírás
25.4. Egyéb ráfordítások
26.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
27.6. Rendkívüli ráfordítások
28.F. Összes ráfordítás (D+E)222
29.G. Adózás elõtti eredménye (B-E)
30.H. Adófizetési kötelezettség
31.I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
32.J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)78
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33.A. Személyi jellegû ráfordítások
34.1. Bérköltség
35.ebbõl: - megbízási díjak
36.- tiszteletdíjak
37.2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
38.3. Bérjárulékok
39.B. A szervezet által nyújtott támogatások
40.C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
41.D. Továbbutalt támogatás
Keltezés: Budapest, 2012.05.31.

 

1 hozzászólás

  1. Minő véletlen, én is 20. kerületi lakos vagyok.
    Nemrég találtam egy karitatív munkára felhívást, azt írták benne, hogy ha elvégzi a tanfolyamot az ember, akkor heti 8-10 óra karitatív munkát kérnek. Csak sajnos elveszítettem a címet. Azért kerestem rá a google-on, és Önöket hozta fel. Amennyiben tudok, szívesen részt vennék bármilyen tevékenységben. Jelenleg alkalmi takarításokból élek, nem nagyképűségként, diplomásan, de néha hiányzik a szellemi tevékenység is.
    Kérem, ha valamiféle érdeklődéssel bírnak irányomban, megkérem, hogy keressenek meg.
    Üdvözlettel:
    Hikisch Kati

Comments are closed.