Strokeinfó Alapítvány

Stroke-infó: Súlyos fogyatékos személyek ellátása

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. március 24., 14:09

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos személy jogosult, akinek állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.
SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY:
> a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására,
> a hallási fogyatékos, akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad
> az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, genetikai vagy magzati károsodás vagy szülési trauma következtében vagy tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt,
> az, akinek állapota – a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt –  az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
> a mozgásában fogyatékos, akinek helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható,
> az, akinek állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
halmozottan fogyatékos az, akinek a fenti, súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, továbbá az a személy, akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és a felsorolt súlyos fogyatékosságok valamelyikével is érintett.
A fogyatékossági támogatás megállapítása szempontjából a súlyos fogyatékosság akkor minősül tartósnak, ha annak időtartama előreláthatólag három évig fennáll.
Nem képes önálló életvitelre az a személy,
– aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy
– aki a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen.
A súlyos fogyatékosság minősítésének részletes szabályait a Kormányrendelet tartalmazza.

A fogyatékossági támogatás havi összege 2021. január 1. napjától:
• 24 141 Ft, vagy
• 29 713 Ft, a halmozottan fennálló fogyatékosság esetében, valamint akkor, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.
Az önkiszolgálási képessége annak a személynek hiányzik, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.
SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGÁT a kérelmező a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozatával, szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével igazolhatja. Ezek hiányában a súlyos fogyatékosság fennállását a kérelem elbírálására irányuló eljárásban szakkérdésként vizsgálják meg a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján. Az ellátást megállapító határozat rendelkezést tartalmaz a felülvizsgálat szükségességére, annak időpontjára vonatkozóan, kivéve, ha a jogosult személy állapota végleges.
Ha a fogyatékossági támogatásra irányuló kérelmet azért utasították el, mert a kérelmező ügyfél nem minősül súlyosan fogyatékosnak, az elutasító határozat véglegessé válását követő 1 éven belül előterjesztett újabb kérelemre a vizsgálatot csak abban az esetben kell lefolytatni, ha a benyújtott orvosi igazolás szerint az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott.
A fogyatékossági támogatásra nem jogosult a súlyosan fogyatékos személy, ha
– vakok személyi járadékában részesül, vagy
– magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
A rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, az 1993. évi III. törvény alapján megállapítható szociális ellátások – az előírt feltételek fennállása esetén –a fogyatékossági támogatás mellett is igénybe vehetőek.
A fogyatékossági támogatásban részesülő személy a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján utazási kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértéke: a helyközi közlekedésben 90 %, helyi közlekedésben 100 %. A jogosulttal együtt utazó személy kedvezményes menetjegy révén részesül azonos mértékű kedvezményben. (A jogosultság igazolásához szükséges hatósági igazolványt a jogosult a támogatást megállapító határozattal egyidejűleg kapja meg.)
A fogyatékossági támogatásban részesülő személy személyi adókedvezményre jogosult: összevont adóalapját a kedvezménnyel – 2021. évben 55 800 forinttal – havonta csökkentheti.
A fogyatékossági támogatásban részesülő személy támogatásra, kedvezményre lehet jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, valamint a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján.

Igénybenyújtás

Az fogyatékossági támogatás megállapítása tárgyában a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el. A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (elektronikus űrlapon) kell benyújtani
‒ személyesen, a kormányhivatal ügyfélszolgálatánál vagy a kormányablaknál,
‒ postai úton, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve, vagy
‒ elektronikusan, a megadott címre elküldve.
A formanyomtatvány az igénybenyújtás helyén beszerezhető, az alábbi linken letölthető:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/94/Fot%20k%C3%A9relem.pdf

A támogatás a kérelmezőt az igénybenyújtás hónapjának első napjától illeti meg.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

31 Comments

 1. Farkas Ibolya

  Lányom mentális retardáció miatt.Speciális álltalános iskolát végzett.Speciális szak iskolában tanult.Közben 10 éves korában inzulinos cukor beteg lett. Máig is inzulinozza magát. 34% EGÉSSÉG KÁROSODÁST Állapitottak meg nálla. Semmi ellátást nem kap-Munkát sem fáradékony félö hogy napi 8 12 órát ö nem bir le dolgozni. Mi a teendö valakinek van ötlete. Kérem irjon.

 2. Sárkőzi Márk vagyok szuletem 1994.10.05

  Szeretnem felveni őnokel kapcsolatot . 50% -kor rokant vagyok es nem tudom mire vagyokjogosult csak emel őszgü csaldi potlekot kapok . Szeretnem hogy segitsenek hogy mire vagyok meg jogosult ?

 3. Czene attiláné

  Üdv! Kérdésem lenne! 44 éves vagyok, több mint egy éve pánik beteg, közlekedés, vásárlás, ügyintézés, munka stb nem megy! Három hónapja kiderült, mellrákom van! Túl vagyok két műtéten, most kezdődik a kemó, majd sugár! ezek előtt dolgoztam, kb 25 évem meg van. Jelenleg semmit nem kapok. Jogosult vagyok valamilyen támogatásra? /rokkantsági, rehab/

 4. Nagy Katalin

  Igen! Aháziorvosnál kellene elindítani az igénybejelentést,mint megváltozott munkaképességű,tartósan fogyatékos személy.Szerintem járna a fogyatékossági támogatás és a rokkanntsági ellátás vagy járadék/a bizottság dönti el/.Nem szakértő csak hasonló helyzetben lévő vagyok.

 5. Balázs Sándor

  Üdv!
  Feleségem 22éve rokkantnyugdíjas , majd egy felülvizsgálat után az utolsó 2év- ben már rehabilitációs járadékot kapott!(Ekkor már 24 éve van ellátás alatt!) Ez év 2014 májusában volt felülvizsgálaton,vissza minősítették „rehabilitálható ” címszóval(tehát vissza a munka világába)! Megjegyzem
  állapota, a legelső rokkantosítás óta nem javult,sőt nagyon sokat romlott! Ezek után fel lebbezett,s kapott új felülvizsgálatot azt már a fővárosban! Eredmény újra rokkantnyugdíjas lett!
  Egyetlen kérdésem volna: 2014 május óta nem kapott ez ideig semmiféle járulékot,pénzt Mivel most már rokkantsági nyugdíjas lett! Megkaphatjuk még utólag a kiesett időre utólag a valamiféle járadékot?

 6. orosz gábor

  szia én nekem 2013 junius 14 ota van rehabilitácios ellátásom
  országos nyugdij folyosito igazgatosághoz kell kérelmet benyultani
  levelezési cime budapest 1081 fiumei ut 19/b
  ök kuldenek tovább a rehabilitacios igazgatosághoz

 7. pusztainé kurucz erzsébet

  Kérem a segítségüket, illetve mi a teendő???? 2014 o4. 07 -től férjem betegállományban volt szabadsággal megszakítva 2014 08.08-ig ekkor megmütötték,és azóta folyamatosan betegállományban volt 2015 01 15-ig ,jelenleg van 46 év szolgálati időm, de a 63 évig hátra van 20 hónap,a jobb karja romokban a nehéz fizikai munka miatt illetve túl van egy gerincsérv műtéten . Válaszukat, és segítségüket köszönöm.

 8. Gergelyné Huszti Annamária

  Üdv ! Lenne egy számomra fontos kérdés. 2012. áprilistól keresettúllépés miatt meg vonták a rehabilitációs ellátásomat. Azonnal jelentkeztem a komplex felülvizsgálatra.
  Októberben beadtam az igényemet az újra folyósításhoz. (C1 kategóriát kapta.)
  2013. február 09-től megkezdődött az újra folyósítás, az összege pedig a 2012-es minimálbér 50%-a. (Keresőtevékenységet folytattam, az előző évi jövedelmem 45%-a
  is és a közfoglalkoztatási bér 80%-a is magasabb a 46500.-Ft-nál.) Az Önök által leírtakban olvastam az összegekről, a Szekszárdi Rehabilitációs osztályon azt mondták, hogy új igénylőnek számítok, ezért kapom a 46500.-Ft-ot. Biztosan jól van-e ez így, mert sehol nem láttam leírva a fenti összeget új igény esetén, hanem a 2012-es HVG TB különszámában is a közfoglalkoztatási bér 80 %-a szerepel (legalább). A további években megjelent , köztük a 2015. évi HVG TB különszáma is megerősít abban, hogy nem megfelelő összeget kapok.
  Továbbá, azt szeretném még megkérdezni, hogy a fogyatékossági támogatást miért nem kaphatja olyan személy, aki csonkolt kézzel született, mellműtéten, kemoterápián, sugárkezelésen túl, az ízületek folyamatos romlásában szenved, és még sorolhatnám a problémákat. (rólam van szó)
  Köszönöm, ha elolvassák soraimat, és az esetleges válaszukat az email. címemre kérném. Tisztelettel: Gergelyné Huszti Annamária a.malna@freemail.hu

 9. sokzsebibaba

  Kedves hozzászólók!

  Az alapítvány egy alulról építkező betegszervezet, támogatók nélkül. Ezt azért írom, mert nekünk nincsenek alkalmazottaink, tapasztalatainkból, önkéntesen dolgozunk! Azt ajánlom, hogy kérdéseikkel forduljanak az Országos Betegjogi Központhoz (http://www.obdk.hu/)!

  Üdvözlettel: Sarkadi Gabriella

 10. Rapai Erika

  Jo napot kivanok!
  Azt szeretnem megkerdezni hogyha valaki kapott agyverzest akkor jar-e neki valamilyen segely? Szerencsere nincs semmilyen mozgas korlatozottsaga. De allitolag van valamilyen tamogatas ami alanyi jogon jar mindenkinek aki ilyenen keresztulment. Koszonom

 11. Budaházi Miklós

  43 -éves vagyok,2014novemberében megszünteték a szociális járadékomat amit 13 évig kaptam.Mivel már tudok menni dolgozni.Kérdésem eddig sem alkalmaztak és mostsem találtam sajnos még munkát. Könnyen elbirálták,hogy vége de munka helyet nem ajánlotak, hova mehetek beteségemmel?Közben 2015 március 20-án történt egy ujabb balesetem keresőképtelen lettem egyáltalán nem tudok dolgozni menni most fognak müteni.Segitsenek abban,hogy jár e valami segitség nekem vagy nem.Mostmár akkor végérvényesen ellátatlan vagyok.

 12. Szita-Kovács Tímea

  Rehabilitációs-foglalkozási tanácsadóként helyesbítenék a fentiekben. Aki rehabilitációs ellátásban részesül (ténylegesben és nem korábbi csoportokból komplex felülvizsgálat nélkül átfordítottban), tehát B1 vagy C1 kategóriás, az keresőtevékenységet végezhet az ellátása MEGTARTÁSA MELLETT! Keresetkorlát nem áll fent, csak időkorlát, ami heti 20 óra. Amennyiben több mint heti 20 órában dolgozik valaki, akkor ellátása erre az időre szünetel (utána intézkednie kell a felélesztés miatt). A felülvizsgálati papírok visszaküldésekor és/vagy a felülvizsgálat napján nem lehet biztosítási jogviszony. Munkaviszonya lehet, nehogy leszámoljon valaki emiatt a munkahelyén!!! Csak kérjen a papírok postára adása napjára és/vagy felülvizsgálata napjára (ha ekkor viszi a komplex nyilatkozatot a bizottsághoz) egy fizetés nélküli szabadnapot. Nem sima szabadnapot, hanem fiz. nélkülit. És erről kell kérnie egy munkáltatói igazolást is, hogy aznap valóban fiz. nélk. szabadnapon van.

  Minden rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás mellett lehet dolgozni (RSZJ, átfordított rehab., rokkantsági ell., igazi rehab. ell.), a határozatban le van írva mindenkinek, hogy milyen kereset és/vagy időkorlát áll fent az adott személynél.

 13. Sepsi jozsefné

  Azt szeretném megkérdezni hogy rehab járadékos vagyok heti 20 órában dolgozom és moshathétig voltam korházban jelenleg betegállományba vagyok .Kérdésem hogy jár nekem táppénz Elöre is Köszönöm válaszukat:Sepsi Józsefné.

 14. D kategóriás rokkant fiatal nő

  Farkas Ibolya!

  A lányod tudja használni esetleg a számítógépet(vagy annál nagyobb a mentális problémája)? Ha nem akkor valami betanított munkát kereshetsz neki 4 órásban. Csak kell egy Complex felülvizsgálatot kérelmezni, amiben megállapítják milyen kategóriába sorolják, és annak függvényében lehet menni állást(munkát) keresni. Én a 82 százalékra kaptam D kategóriát.
  http://www.rehabjob.hu/

 15. külföldi munkavállaló

  Édesanyám 50 éves múlt, 2 éve Németországban dolgozik, ott biztosított. Érdeklődni szeretnék, hogy a külföldi munkaviszonyt beszámítják-e ebben az esetben, járhat-e számára megváltozott munkaképességűek ellátása. Ízületi problémákkal küzd, illetve spontán csonttörése volt csontritkulás következtében. Most készül hazaköltözni, egészségügyi ellátásra gondolom csak úgy lesz jogosult ha megfizeti maga után a járulékot. Válaszukat előre is köszönöm!

 16. jaroka laszlo

  Üdv:èn 2011-ota kapok rehabilitácios járulèkot szakmámba nem dolgozhatot kimèlö èletmodott irt elö az orvosom 7-fèle gyogyszert szedek,a minap kaptam papirt a komplex rehabilitácios központtol.ès attol fèlek hogy most aszt is elveszik amit eddig kapok.
  65%-ra vagyok leszázalèkolva
  Ès segitsèget szeretnèk kèrni hogy vajon elvehetike eszt a kis pènzt amit eddig utalnak?

 17. jaroka laszlo

  Üdv elöször èn is 50%-ot kaptam ès szociális segèlyre voltam jogosult majd a munkahelyemen rosszul lettem elküldtek felül vizsgálatra ahol 65%-ot állapitottak meg ès azota a nyugdij fojosito igazgatoságtol kapom a járulèkomat

 18. HGyöngyi

  Üdvözlöm!

  Segítséget szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy igényt készülök benyújtani egészségkárosodáson alapuló ellátás elbírálására.
  Kérdéseim: Az igény benyújtásakor és az elbírálás alatt semmilyen keresőtevékenység nem végezhető? Jelenleg megbízási jogviszonyban dolgozok, nagyon változó munkaidőben, amikor jobban érzem magam, ügyfélszolgálatos munkákat végzek. ( vonnak belőle járulékokat, jöv. adót, nyugdíjjárulékot stb.)

  A másik kérdésem:
  Rendszeres jövedelemnek számít-e az elvált férjtől kapott tartási díj? (bíróság által megállapított)

  Korábban, 2009-ben már nyújtottam be rokkantságira igényt, akkor 32 %-os rokkantnak minősítettek azóta állapotrosszabbodás következett be, így újra megpróbálom.

  A választ előre is köszönöm, üdvözlettel:

  HGyöngyi

 19. Szíjasné S Ágota

  Tisztelt Cím!

  Gyermekem /1994.11.02.szül/ 2014.12.17-én agyvérzést kapott, akkor tanulói jogviszony állt fenn. Lassan eltelt egy év a tanulói jogviszony megszűnt júniusban a hiányzások miatt. Anuerzmás agyvérzése volt, háromhavonta operálják az agyát mivel még mindig szivárgás van/ tegnap volt egy beavatkozása/ . Jelenleg is még rehabon van és még kb 1 év / 20 éves testben egy csecsemőt kaptam, de nagyon szépen javul az állapota/. Kérdésem mire jogosult / mindenhol falakba ütközöm/ mivel nincs ledolgozott napja nem kap semmilyen ellátást és lassan az eü. biztosítása is lejár.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Szép napot!
  Egy édesanya

 20. Szíjasné S Ágota

  Tisztelt Cím!

  Gyermekem /1994.11.02.szül/ 2014.12.17-én agyvérzést kapott, akkor tanulói jogviszony állt fenn. Lassan eltelt egy év a tanulói jogviszony megszűnt júniusban a hiányzások miatt. Anuerzmás agyvérzése volt, háromhavonta operálják az agyát mivel még mindig szivárgás van/ tegnap volt egy beavatkozása/ . Jelenleg is még rehabon van és még kb 1 év / 20 éves testben egy csecsemőt kaptam, de nagyon szépen javul az állapota/. Kérdésem mire jogosult / mindenhol falakba ütközöm/ mivel nincs ledolgozott napja nem kap semmilyen ellátást és lassan az eü. biztosítása is lejár.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Szép napot!
  Egy édesanya

 21. Bertók Györgyné

  Szertném megkérdezni, hogy valaki járt már a rehabilitációs kormányhivatalnál ???? Múlt hét csütörtökön kaptam meg a határozatot, hogy B1-be soroltak és rehabilitálni akarnak ( visszaállítani a dolgozók sorába ) na ez is egy érdekes dolog amíg az egészséges fiatal embereknek nincs munkájuk a társadalomnak biztos a beteg emberek foglalkoztatása a legnagyobb gondja. Ja, hogy sok volt a 29615 Ft. amit havi szinten utaltak, és sokba kerülünk a költségvetésnek. Na a fő kérdésem az lenne, hogy ha én január 1-től fogom kapni a rehab. ellátást és a határozatban az van, hogy jan.1-től 10 napom van a rehab. hatóságot felkeresni, akkor 2-nap telefonálás után elért hölgy miért mondta, hogy nekem a határozat kézhezvételétől számított 15- napon belül náluk jelentkeznem kell a Thököly út 82. alatt. Most hogy is van ez ??? Kérem aki tud segítsen, mert ezt az egészet nem értem.

 22. Èrdeklődni szeretnèk! Most màjuus 12-èn lettem rokkantsàgi ellàtàs ès szociàlisrehabilitàcìòra minősitve, dolgozni nem dolgozhatok! Az ellàtàsbòl 50%-ot lehet e letìltani? Idàig tiltottàk ès 31915-ft kaptam melyből csak a gyògyszerkőltsègem havonta 27-28000-ft! Megèlni nem marad pènzem! Jogos e a letìltàs?? Köszönöm a vàlaszàt!

 23. Majoros Anna

  Szép napot!

  59 és féléves vagyok rehabellátásban részesültem. 2015.11.09.-én voltam berendelve
  felülvizsgálatra, ami megtörtént. A munkáltatóm erre a napra szabadságot adott, hiába mondtam, hogy fiznélküli szabadság kell. Akreditált rehabilitáltakat foglalkoztató cégről
  van szó. Egy hét múlva kérték tőlem a határozatot, amit még én sem kaptam meg.
  Most megakarják szüntetni a 4 órás munkaviszonyomat, ugyanakkor többen, akik még
  elöttem voltak vizsgálaton sem kapták meg a határozatot mégis dolgozhatnak??
  Nagyon köszönöm előre is válaszukat.

 24. Ozi

  Hülyeség.. Burokratíkus az egész…
  És úgy néznek az emberre ha igénybe akarod venni mint a véres késre.

  Senkinek nem jár alanyijogon meg pláne.

 25. János

  Szép napot!
  Szeptemberben lejárt és nem kaptam értesítést újabb felülvizsgálatról a rehabtól, az lenne a kérdésem ezt automatikusan küldik, hogy mikor kell mennem vagy nekem kell valahol jeleznem, hogy kérem az újbóli felülvizsgálatomat mert letelt a 3 év?
  Köszönöm válaszukat!

 26. Kiss Erzsébet

  Aszt szeretném meg kérdezni,hogyha valaki a kormányhívataltól kapja az Egészségkárosodást és a gyemek felügyeleti támogatást annak le kel e mondania ha 4 órában talált munkát 3 hónapig!.

 27. Gáspár Csabáné

  Azt szeretném megkérdezni, hogy jár-e valamilyen ellátás a felnőttkorú hiperkinetikus szindrómás betegnek. A BNO 10-s besorolása F90.1. Emelt családi pótlékra jogosult aki ilyen gyermeket nevel.

 28. Boldizsár János Csaba

  > Szép Napot kivánok.
  >
  > Kérem segítsen, tanácsra lenne szükségem. Elutasitották a kérelelmem a rehab és a rokkant járadékra. 43% rokkant vagyok, és 57% ban vagyok egézséges. B2 kategoriát kaptam. Nem vagyok rehabilitálható, nem javasolnak rehabra egyéb egézségi kőlűlményeim miatt. chron beteg vagyok a vékony belem 25% -a hiányzik. Kettő műtétem volt már. Tényleg nem kaphatok járadékot? Semmilyen jövedelmem nincs, és nem volt mert 16 éve szenvedek ebben a betegségben.
  >
  tisztelettel és köszönettel Boldizsár János Csaba

Comments are closed.