Adatkezelési szabályzat2018-06-25T11:06:29+00:00

Adatvédelmi tájékoztató

NAIH szám: 143957/2018.

 

A Strokeinfó Alapítvány tájékoztatja a www.strokeinfo.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa és az Alapítvány által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

 

 1. Adatkezelő:

Strokeinfó Alapítvány

A kezelt adatok köre

Feliratkozók hírlevélre

 • felhasználási név
 • e-mail cím
 1. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Strokeinfó Alapítvány abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásairól elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján a Strokeinfó Alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • az érdeklődő számára a Strokeinfó Alapítvány szolgáltatásának nyújtása
 • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen,
 • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.strokeinfo.hu oldalon érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. A honlap üzemeltetője

A www.strokeinfo.hu honlapot a Strokeinfó Alapítvány (székhely: 1201 Budapest, Klapka u 36., e-mail: strokeinfo.gabriella@gmail.com@) üzemelteti.

A Strokeinfó Alapítvány az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében.

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja. Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.) Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.                                                                                    Képviselő neve: Mizera Ferenc, ügyvezető                                                                                Cégjegyzékszám: 13-06-065996                                                                                        Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01                                                                      Adószám: 21158218- 2-13                                                                                                                    E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

 1. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Strokeinfó Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését a strokeinfo.gabriella@gmail.com email címre megküldött levélben kérhetik. A Strokeinfó Alapítvány a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

 1. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 1. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Strokeinfó Alapítvány által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Strokeinfó Alapítvány felelősséget nem vállal.