A terápia afáziásoknál

A terápia afáziásoknál

Amikor az érintett személyt segíteni akarjuk, akkor a kommunikációs korlátozottságra, az esetleges érzelmi válságra, a megváltozott szociális helyzetre együttvéve kell gondolnunk az egyéni sajátosságok figyelembe vételével együtt. A beszédterapeutának a helyzetet komplexen kell látnia, és mindennek még saját személyiségével is összhangban kell lennie. A módszerek megválasztása mindezen szempontokra ki kell, hogy térjen.
A kölcsönös tisztelet, a nyitottság is fontos szempontok. A terapeutának el kell kísérnie a beteget a megújult, önálló élete útján. A terápia során kölcsönösen hatással vannak egymásra.
A szakszerű, céltudatos, megtervezett munkának mind a kifejező beszéd, mind a megértés javítására ki kell terjednie. Artikulációs ügyesítés, szó-kép egyeztetések, fogalmak jelentése, olvasás-írás felidézése, esetleg újratanítása, kommunikációs képességek fejlesztése szókincsbővítésekkel (csoportosítások főfogalmak alá, szógyűjtések, ellentétek, rokonértelműek) után mondatásokkal, mondatalkotásokkal, mondatbefejezésekkel, és a nem beszéden alapuló technikák elsajátításával is (mimika, gesztusok, rajz, írás).

 

beszedterapy

  • A Varázsbetű alkalmazása afáziás betegeknél

A fent leírtakban összhangba hoztam az afázia terápiát a diszlexia terápiájával, és teszem ezt a Varázsbetű diszlexia-diszkalkulia programja esetében is. Az olvasás-írás elsajátításának folyamatában, a szókincsbővítésben, a képességfejlesztésben egyaránt hasznosítható számítógépes programunk. A beteggel együtt végezzük a szókirakó, szó-kép egyeztető, főfogalom alá rendelő, mondat-kiegészítő feladatokat. Közben a szükséges magyarázatokat, értelmezéseket megadjuk, illetve végig segítjük őt a feladatok megoldásában. Az analízis-szintézis, a vizuális észlelés, differenciálás, a koncentrációs készség, a memória mind olyan képességek, mely a program segítségével nagyszerűen aktivizálhatók.
Mivel sok esetben a számolási készség is elvész, a program segítségével az alapoktól kezdhetjük el a számolás, a műveletek felidéztetését, később gyakorlását.

Feladat-ötlet afáziás betegeknek

  • Beszédaktivizálás

A hangos beszéd kialakításának kezdeti fázisában az automatizált beszéd-emlékekre hagyatkozunk. Ez felbátoríthatja a beteget a hangos beszédre, segíti az artikulációt, az első sikerekhez vezethet.
Elkezdjük a felsorlást, a beteg automatikusan folytatja vagy mondja velünk együtt:
1. Számlálás 1, 2, 3 … 10
2. Számlálás visszafelé 10, 9, 8 …
3. Napok, hónapok, évszakok neveit kezdjük sorolni
4. Gyermekkori mondókák, versek, dalok megkezdése
5. Ellentétpárok mondása (pl. jobb – beteg mondja: bal )
6. Ismert közmondások megkezdése (pl. Lassan járj – beteg mondja: tovább érsz.)

 

sajtótájékoztató_strokeinfo

Üdvözlettel:
Bartók Erika